Horario Arzobispo de Valencia en la Ciudad de Alcoy

 DIJOUS 7 DE MAIG – PARRÒQUIA SANT ROCVesprada:
De 16:30 hores a 18:30 Entrevista amb els diferents grups (Caritas, Consell de Pastoral, catequistes infància, cor litúrgia, Medalla Miraculosa i avilistas; Juniors, IDE, Comunitats Neocatecumenals, Col·legi direcció —).
A les 19:30 hores: Eucaristia parroquial.
DISSABTE 9 DE MAIG – PARRÒQUIA SANT ROCMatí:
A les 10:00 hores: Recepció Sr. Cardenal al temple pel clergat, consell de pastoral i fidels. A continuació rés de l’hora intermitja a la capella del Sagrari.
A les 11:00 hores: Visita al Preventori (geriàtric, visita a residents, adreça i instal·lacions).
A les 12:00 hores: Visita malalts de la parròquia.
A les 14:00 hores: Dinar.

DIMECRES 13 DE MAIG
Matí:
A les 10:00 hores: Recepció Sr. Cardenal, rés de l’hora intermitja a la capella del Sagrari.
De 11:00 hores a 13:30 Hores: Visita al Col·legi de sant Roc (alumnes, instal·lacions).
A les 14:00 hores: Dinar.


Vesprada:
A les 16:30 hores: Entrevista personal sacerdots de la parròquia.
A les 17:00 hores Claustre de professors.
A les 18:30 hores a 19:30 hores: Exposició i Adoració Santíssim, rés de vespres.
A les 19:30 hores: Eucaristia parroquial.
A les 20:15 hores: Possibilitat de celebrar Eucaristia Pasqual amb la 1º comunitat neocatecumenal.

DIVENDRES 15 DE MAIG – PARRÒQUIA SANTA ROSA
Matí:
A les 09:30 hores: Visita al col·legi Santa Anna. Celebració de la Paraula amb primària, visita a les aules de guarderia i infantil, trobada amb secundària i esmorzar amb professors.
A les 12:00 hores: Eucaristia a la residència de la tercera edat Novaire i posterior salutació als residents. Visita a alguns malalts a casa seva.
A les 14:00 hores: Dinar amb sacerdots. Trobada amb sacerdots de la parròquia.
Vesprada:
A les 16:00 hores: Visita a la Comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paúl.
A les 17:00 hores: Reunió amb tots els grups parroquials. Presentació i exposició de cada un dels grups.
A les 18:30 hores: Reunió amb el consell de pastoral i consell d’economia.
A les 19:30 hores: Missa estacional.
DIMARTS 19 DE MAIG – PARRÒQUIA STA MARIA I DIVÍ MESTREMatí:
A les 10:00 hores: Acollida i pregària del matí a l’Església de Santa Maria.
A les 10:20 hores: Grup de litúrgia.
A les 11:00 hores: Visita al Col·legi La Presentació.
A les 12:15 hores: Visita a malalts.
A les 14:00 hores: Dinar.

Vesprada:
A les 15:45 hores: Reunió amb José Enrique.
A les 16:30 hores: Equip Càritas.
A les 17:30 hores: Catequesi, confirmació i grup muntanyencs.
A les 18:30 hores: Acollida en Parròquia Diví Mestre.
A les 18:35 hores: Reunió parroquial Diví Mestre.
A les 20:00 hores: Eucaristia Estacional a Diví Mestre.

DIMECRES 20 DE MAIG – PARRÒQUIA SAGRAT COR

Matí:
A les 10:00 hores: Arribada del Sr. Arzopispo i rés de l’hora intermitja.
A les 10:45 hores: diàleg amb el rector.
A les 11:30 hores: Visita a malalts.
A les 14:00 hores: Dinar amb sacerdots.

Vesprada:
A les 15:00 hores: Visita al Col·legi Diocesà “José Arnauda”.
A les 17:00 hores: Cloenda de la catequesi parroquial curs 2014-15.
A les 18:30 hores: Reunió amb els agents de pastoral.
A les 19:30 hores: Missa estacional.

DIJOUS 21 DE MAIG – PARRÒQUIA EL SALVADOR

Matí:
A les 10:00 hores: Hora intermitja a la parròquia.
A les 10:00 hores: Visita col·legi La Salle.
A les 12:00 hores: Visita guarderia parroquial.
A les 14:00 hores: Dinar sacerdotal.

Vesprada:
A les 16:30 hores: Pastoral de l’alegria.
A les 17:30 hores: Consell de pastoral i economia
A les 18:00 hores: Catequesi.
A les 19:30 hores: Eucaristia.

DIMECRES 27 DE MAIG – GERMANETES DELS POBRES DESEMPARATS I HOSPITAL VERGE DELS LLIRIS

Matí:
A les 09:00 hores: Eucaristia a les Germanetes dels Ancians Desemparats. Seguidament salutació a les Germanes, treballadors i residents.
A les 10:45 hores: Visita a l’Hospital Verge dels Lliris.

DIVENDRES 29 DE MAIG – PARRÒQUIA SANT JOAN DE RIBERA, SANT JOAN BOSCO I SANT JOAN XXIII

Matí:
A les 10:00 hores: Oració a Esclaves amb la comunitat religiosa. Estada allà.
A les 11:00 hores: Visita Col·legi Joan XXIII.
A les 12:30 hores: Col·legi Sant Vicent.
A les 14:00 hores: Dinar.

DISSABTE 30 DE MAIG
Matí:
A les 10:00 hores: Oració amb la comunitat i salutació a catequistes, Càritas, monitors Centre Juvenil, Visita malalts.
A les 13:00 hores: Consell de Pastoral.
A les 14:00 hores: Dinar.

Vesprada:
A les 18:00 hores: Ofrena nens a la Verge.
A les 19:00 hores: Ofrena floral amb Manifestació pels carrers.
A les 20:00 hores: Eucaristia final.

DIMARTS 2 DE JUNY – PARRÒQUIA SANT MAURO I SANT FRANCESC

Matí:
A les 11:00 hores: Recepcción Sr. Cardenal a la porta del Temple: Sacerdots i feligresos que puguin a aquesta hora. – Rés de l’hora intermitja.
A les 11:30 hores: Entrevista del Sr. Arquebisbe amb els sacerdots de la parròquia i amb el diaca. – Possible visita alguns malalts.
A les 12:30 hores: Visita al Cementiri Municipal. (Prego respons).
A les 13:00 hores: Visita al santuari de la Font Roja. Rés de l’Àngelus. Himne Coronació.
A les 14:00 hores: Dinar.

Vesprada:
A les 17:30 hores: Trobada amb: Arxiconfraria de la Mare de Déu dels Lliris, Associació de Sant Mauro Màrtir, Luisas de Marillach, grup matrimonis, catequistes.
A les 18:30 hores: Trobada amb: Consells Pastoral Parroquial i Economia, Càritas parroquial, ministres extraordinaris de la Comunió, lectors, neteja Sagrario i ornaments.
A les 20:00 hores: Missa estacional.

DIVENDRES 5 DE JUNY – PARRÒQUIA SANT JOSEP OBRER

Matí:
A les 10:00 hores: Acollida i oració.
A les 10:30 hores: Cafè amb el consell de pastoral de la parròquia.
A les 11:30 hores: Visita malalts.
A les 13:30 hores: Dinar.

Vesprada:
A les 15:30 hores: Visita i descans a la comunitat de Carmelites Vedrunes.
A les 16:30 hores: Temps per parlar amb el rector en privat.
A les 17:30 hores: Reunió amb els membres de pastoral de la parròquia.
A les 18:30 hores: Visita al Club Social d’Ancians.
A les 19:30 hores: Eucaristia.

DISSABTE 6 DE JUNY – PARRÒQUIA SANTA MARIA I DIVÍ MESTRE

Matí:
A les 10:00 hores: Litúrgia de la Paraula en l’Església del Sant Sepulcre.
A les 10:45 hores: Grup d’adults en el sant Sepulcre.
A les 11.20 hores: Associació Sant Jordi, Confraries, Religiositat Popular, Adoració Nocturna a Església Sant Jordi.
A les 12:00 hores: Visita a la Residència Pintor Sala
A les 13:15 hores: Visita a l’alcalde a l’Ajuntament
A les 13:40 hores: Visita a la Policia Local a la comissaria de policia,
A les 14:00 hores: Dinar.

Vesprada:
A les 15:45 hores: Reunió amb Alberto Baltar.
A les 16:30 hores: visita a les Carmelites de la Caritat de Vedruna a la comunitat.
A les 17:30 hores: Visita a les Carmelites Missatgeres de l’Esperit Sant en el monestir.
A les 18:30 hores: Reunió parroquial a Santa Maria.
A les 20:00 hores: Eucaristia Estacional a Santa Maria.

DIMARTS 16 DE JUNY – PARRÒQUIA SANT VICENT I SANT ANTONI

Vesprada:
A les 16:00 hores: Visita a Caritas i famílies del barri.
A les 17:00 hores: Visita a l’Economat.
A les 18:30 hores: Consell de Pastoral: Junior, Confraria, professors del Col·legi Sant Vicent, Grup d’Oració Reina de la Pau i Pare Pio.
A les 20:00 hores: Eucaristia.

DIVENDRES 19 DE JUNY – MISSA CONCLUSIVA A LA PARRÒQUIA DE SANT MAURO I SANT FRANCESC

Matí:
A les 17:30 hores: Reunió amb sacerdots.
A les 20:00 hores: Eucaristia conclusiva de la Visita Pastoral.